samenwerking van disciplines en vormgeving.

Marjon verliest geen aspect van de vormgeving en de inrichting van uw organisatie uit het oog. Alle belanghebbenden die een rol spelen bij de totstandkoming, het gebruik en de identiteit van een gebouw komen in een vroeg stadium aan bod. Vooral tegelijkertijd, met elkaar en zeker niet na elkaar. Dus niet alleen het bestuur van uw organisatie en de architect, maar ook uw medewerkers, bewoners, docenten en leerlingen, leveranciers en het huishoudelijke team geven hun wensen en belangen aan. Allen die het gebouw gaan gebruiken en waarvan het praktische gebruik invloed zal hebben op de vormgeving van het gebouw en de inrichting. En andersom natuurlijk, want na de realisatie beinvloedt het gebouw de gebruiker. Het is dus belangrijk er aandacht aan te besteden. Dat vraagt om intensieve samenwerking, begip voor andermans belangen en een open wijde blik. Marjon helpt om alle wensen in de initiatieffase in kaart te brengen en zorgt voor realisatie van deze wensen tijdens de uitvoering van uw project. De bewaking van de ruimtelijke kwaliteit en de gebruikskwaliteit kunt u gerust aan Marjon overlaten.

interdisciplinair ontwerpen

Interdisciplinair ontwerpen betekent dat er vanuit verschillende invalshoeken en disciplines integrale oplossingen aangedragen worden voor complexe ontwerp- en inrichtingsopgaven. Interdisciplinair ontwerpen betekent namelijk dat het integreren van inzichten uit meerdere vakgebieden tot nieuwe kennis en dus tot nieuwe ontwerpen leidt.

Het doel van interdisciplinaire samenwerking is: i dee-uitwisseling, het vergroten van kennis, leren constructief samenwerken, analytisch denken, ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, belangenafweging , creatief (buiten de eigen paden) leren denken, vernieuwende conceptontwikkeling, strategisch denken.

Voor ontwerpers betekent dit: minder individueel denken en een eigen handschrift ontwikkelen, maar meer aandacht besteden aan het algemeen belang. Dit is een toekomstgerichte werkwijze, die het doel heeft verbinding en begrip tussen diverse disciplines en alle gebruikers van de werk- en leefomgeving te kweken.

samenwerking leidt tot betere ontwerpoplossingen

en tot ruimtes die geschikt zijn voor álle gebruikers.

design-management

Een design manager bewaakt de visuele identiteit van uw organisatie om bij uw klanten een sterke indruk achter te laten. De eerste indruk bepaalt in veel gevallen namelijk al de keuze van de consument voor een bedrijf.

Design management omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat de (visuele) identiteit van een organisatie effectief kan worden ingezet bij het realiseren van organisatiedoelen. Dit betekent dat zowel het gebouw, de architectuur als de inrichting, als het logo, de website, het briefpapier, de bewegwijzering, de gastvrije ontvangst en de koffie bijdragen aan de identiteit en het succes van uw bedrijf.

De designmanager bewaakt alle vormgevingsaspecten van uw bedrijf, de gebruiks- en ruimtelijke kwaliteit, de beleving van medewerkers en bezoekers, hospitality, facilitaire zaken en visuele identiteit van uw organisatie.

De designmanager overziet consequenties van ontwerpkeuzes voor alle gebruikers m.b.t. gebouw, de beschikbare en benodigde ruimte en het toekomstig en dagelijks gebruik.

(Het verschil: een projectmanager bewaakt voornamelijk het totaalproject, inhoudelijk en w.b. uitvoering. Hij bewaakt processen, financiën en planning).

deelnemers interdisciplinair ontwerpteam

eigenaar - bestuur - opdrachtgever

huisvestingsadviseur

architect: gebouwinstallateur: installaties - energiebesparing -

landschapsarchitect: omgeving, groen, relatie buiten binnen

omgevingspsycholoog: gewenst gedrag - gewoontes interieurarchitect

interieurarchitect, projectinrichter, interieurbouwer

facility manager

alle gebruikers: werkzaamheden, activiteiten, behoeftes

bezoekers: beleving, hospitality, styliste: sfeer, beleving

buren en belanghebbenden

deelnemers designmanagement-team

design manager als spil in het web

architect voor de vormgeving van gebouw

interieurarchitect voor de verbouwing en inrichting van het gebouw + vormgeving van identiteit (ruimtelijke kwaliteit, gebruikskwaliteit, identiteit en beleving)

ontwerpers licht

projectinrichter

interieurbouwer

grafisch vormgever: huisstijl in alle vormen, logo, website, identiteit en imago

ontwerpers bewegwijzering

ontwerpers hospitality