onderwijs

Marjon beschikt zowel over een 1ste graads lesbevoegdheid in kunstonderwijs (tekenen en kunstgeschiedenis) als over het diploma interieurarchitectuur, beide op masterniveau.

Binnen het Management Team van de Jan des Bouvrie Academie in Deventer is Marjon enkele jaren werkzaam geweest als teamleider aan de particuliere Hbo-opleiding Interior Design & Styling. Naast coördinerende, aansturende en personele taken vervulde ze onderwijstaken o.a. in de functie van ontwerpdocent en afstudeerbegeleider en examinator. Het ontwikkelen van lesmodulen, het mede verzorgen van de accreditatie en bewaking van kwaliteitszorg behoorde tot haar werkzaamheden.

Het aanmoedigen om een open onderzoekende houding te ontwikkelen ziet Marjonals één van aandachtspunten in het kunstvakonderwijs. Marjon stimuleert bij voorkeur nieuws-gierigheid en het leren kijken buiten de gebaande paden. Visie, verbeelding, vormgeving, visualisatie en vakkennis zijn de speerpunten van het kunstvakonderwijs. De voorbereiding op de beroepspraktijk maakt hier integraal onderdeel van uit.

Het werkveld waarin interieurontwerp en onderwijs samenkomen heeft haar specifieke belangstelling.


examens interieurarchitectuur

NIA ACADEMIE verzorgt vakopleidingen en cursussen op het gebied van binnenhuis- en projectarchitectuur, kleurenleer, vastgoedstyling, fotografie, trendwatching, verlichting etc.

www.niainfo.nl/

Voor beginners én professionals!

Van vakspecialisten voor vakspecialisten.

Als examinator bij de vakopleiding NIA en het exameninstituut CreatiefNivo beoordeelt Marjon de afstudeerprojecten van de vakopeiding binnenhuisarchitectuur.

Zoekt u ook een examinator voor uw interieuropleiding, neem dan contact op .


Jan des Bouvrie Academie

Aan de hbo opleiding voor interior design & styling (Jan des Bouvrie Academie) is Marjon enkele jaren betrokken geweest als teamleider en afstudeerbegeleider bij de voorbereiding van studenten op hun beroepspraktijk

http://www.jdba.nl/

Zoekt u een docent interieurarchitectuur , een afstudeerbegeleider of een gecommiteerde, neem dan contact op.gastcolleges

Als gastdocent geeft Marjon colleges over het interieur en de gebruikskwaliteit, de rol van de facility manager, de gebruiker en de consequenties van ontwerkeuzes voor het dagelijks gebruik. Een eye-opener voor studenten! (foto: Minor gebouwbeleving aan de Hogeschool Utrecht)

Gebruikskwaliteit, toegankelijkheid en levensloopgeschiktheid zijn praktische onderwerpen die voor studenten handvatten bieden voor een gebruiksvriendelijk en duurzaam ontwerp.

Interessant voor opleidingen interieurarchitectuur, bouwkunde, hospitality en facility management.